Aktuellt

- Nyheter & information

Aktuellt

Vår nya kvalitetskoordinator presenterar sig

Vår höga kvalitet baserar sig på lång erfarenhet.

När man arbetat med flera uppgifter i produktionen genom åren har man också tid att samla på sig erfarenhet – precis som vår nya kvalitetskoordinator Sofia Matikainen.

Sofia inledde sin nya roll i början av februari, men hon är ett välbekant ansikte i vårt team. Hon började som produktionsarbetare på vår automatiska linje år 2018, och har sedan dess även arbetat som pulvermålare.

Med sin mångsidiga arbetserfarenhet kan hon våra höga kvalitetskrav utan och innan. Att börja som kvalitetskoordinator kändes som en naturlig fortsättning på hennes karriär.

”Jag ser fram emot att se resultatet och utvecklingen av arbetet”, berättar Sofia om sina förväntningar i arbetet.

Som kvalitetskoordinator har hon en nyckelroll i att säkerställa och utveckla processer och kvaliteten. Hon tar även hand om uppgifter som kommunikationen kring kvalitetsfrågor och strukturen för personalutbildningar.

”Alla dagar är olika. I produktionen får man tänka på utvecklingsprojekten och lösa problem. Atmosfären på Löfs är jämställd, uppmuntrade och positiv. Jag känner att jag fått stöd att utvecklas i mitt arbete”, berättar Sofia.

Kontakta oss när ni behöver förstklassig ytbehandling!

Eftersom vi har moderna maskiner blir arbetet effektivt och resultatet bra.

Neskar, ytbehandlare