Förzinkning av stålkomponenter

enligt SFS-standard ISO 13858

Förzinkning

Korrosionsskyddande zinkflakebehandling

Vi utför zinkflakebehandling av stålkomponenter enligt SFS-standard ISO 13858. Zinkflakebehandling ger ett utmärkt skydd mot korrosion när det krävs att den behandlade ytan skall ha ett långverkande skydd, men det skyddande skiktet av en eller annan orsak inte får vara för tjockt.
Metoden lämpar sig för många olika slag av metallkomponenter och det är också ett miljövänligt alternativ, då ytbehandlingen inte innehåller krom.

Zinkflakebehandling orsakar inte vätesprödhet till skillnad från varmförzinkning.

Termisk sprutzink

Vi erbjuder våra kunder även termisk sprutzink. Den termiska sprutningen görs på en ren, förbehandlad yta för att få bästa möjliga slutresultat.
Termisk sprutning är en sprutningsmetod, där en smält metall/metallblandning (zink) sprutas på ytan med hjälp av tryckluft. En av de viktigaste orsakerna till att man använder sig att denna metod är det utmärkta korrosionsskyddet som den ger.
De viktigaste fördelarna med den här typen av ytbehandling:

  • Korrosionsskydd
  • Slitstyrka

Man kan även måla på zinken, då får man en så kallad duplex-behandling. Tilläggsskydd kan ibland behövas i till exempel speciellt frätande förhållanden eller då ett senare underhåll är svårt. En annan orsak till att man målar på den gråa zinkytan kan exempelvis vara behovet av en varselfärg.

sinkkihiutaleenpinnoitus-zinkflakebehandling-2
sinkkihiutaleenpinnoitus-zinkflakebehandling-3

Här på företaget prioriteras personalens skolning och utbildning.

Daniel, kvalitet och underhåll