Integritetspolicy

Webbplatsen cookies är använda på webbplatsen för bl.a. möjliggörande av funktionaliteter av webbplatsen och för riktad annonsering. Användaren kan välja att förhindra eller tömma cookies genom webbläsarinställningarna. När användaren fortsätter användningen av webbplatsen efter den information och de påverknings möjligheter användaren fått, accepterar användaren installeringen av cookies.

Användande av cookies på webbplatsen

En cookie är en datafil som tjänsteleverantörs webbserver sparar i användares dator. I praktiken är den en liten, anonym, användarspecifik textbaserad datafil som sparas i användarens webbläsare. Webbservern kan senare läsa cookien och därmed identifiera webbläsaren (t.ex. när användaren kommer tillbaka till en tidigare besökt webbplats). Cookien kan användas bara av den webbservern som har sparat den och ingen användare kan identifieras med cookien. Cookies är inte heller skadliga för användarens dator.

Vi samlar information med cookies om hur och när vår webbplats används. T.ex. från vilken webbplats användaren har kommit till vår webbplats, när och vilka av våra webbplatser användaren har besökt, vilken webbläsare används, hurdan skärmupplösning användaren har, IP-adress och operativsystem.

Det finns två olika slags cookies: sessionscookies går ut när användaren avslutar användningen av en webbservice, permanenta cookies sparas i webbläsaren för en bestämd tid eller tills användaren tar bort dem. Cookies förbättrar webbplatsens användbarhet och möjliggör visst funktionalitet liksom personliga modifikationer till webbplatser, lätt inloggning till servicen och återställning av den senaste sessionen.

S.k. första parts cookie sätts av den webbplats som syns i adressfältet. Förutom dessa, används s.k. tredje parts cookies av t.ex. annonsnätverk, leverantörer av mätnings- och spårningstjänster och av sociala median.

Användningsändamål

Vi använder cookies för att möjliggöra funktionalitet i våra tjänster, analysering av användningen av webbplatsen, optimering av användarupplevelsen, produktutveckling, rapportering och riktning av annonsering. Insamlad data kan användas för analytisk forskning och riktad marknadsföring. Cookies förbättrar våra tjänsters användbarhet och gör marknadsföring på webbplatsen mer ändamålsenlig och riktad.

Insamling av personlig information

Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:

Personuppgifter som du själv ger oss, t.ex. när du fyller i blanketter på vår webbplats eller när du växelverkar med oss via en eventuell chattfunktion på webbplatsen.

Med automatiserade metoder, t.ex. när du kommer till webbplatsen, varvid vi automatiskt samlar din IP-adress samt eventuell annan digital identifierande information. Under besöket placerar webbplatsen automatiskt kakor (cookies) på din enhet.

Bevaringstid: Personuppgifter som behandlas för detta ändamål bevarar vi i högst två (2) år från att de samlats in.

Var behandlar vi personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid bevara och behandla dina personuppgifter inom Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vissa tjänsteleverantörer eller mottagare kan emellertid vara belägna utanför Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. För att tillbörligt trygga dina personuppgifter ser vi till att lämpliga skyddsåtgärder tillämpas på de mottagare som behandlar dina personuppgifter utanför Europeiska unionen/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Dylika skyddsåtgärder är till exempel dataöverföringsavtal om internationell överföring av personuppgifter.

Påverknings möjligheter

Vid besöket av vår webbplats ger du ditt samtycke till den databehandling som har beskrivits ovan. Du kan också inaktivera cookies eller surfa privat (”Private Browsing”, ”Incognito”, eller ”inPrivate”) så att de webbplatser du besöker sparar inte data med hjälp av cookies. Det är bra att observera att cookies är en teknisk lösning för att förverkliga kommunikationsprotokoll mellan webbläsare och webbservrar och många webbplatser fungerar inte utan dem.

Du kan rensa bort cookies ur webbläsarens cacheminne genom webbläsarens inställningar. Därmed tas det individuella som tecknet sparats i webbläsaren och webbanvändningsprofilen baserad därpå bort. Nya cookies sparas dock i webbläsaren även efter rensningen. Mer information om webbläsares specifika inställningar finns i dokumentation som publicerats av webbläsarens utvecklare.

Obs! cookies är webbläsare specifika så du måste göra ändringarna till webbläsarinställningarna med varje webbläsare skilt.