Tervetuloa Löfs Ab Oy:n Whistleblower-ilmoituskanavalle!

Whistleblower-ilmoituskanava

Whistleblower-ilmoituskanavan kautta Löfs Ab Oy:n työntekijät, yhteistyökumppanit ja kolmannet osapuolet voivat raportoida epäillyistä vakavista väärinkäytöksistä luottamuksellisesti. Ilmoituskanavan taustalla on EU:n vuonna 2019 säätämä ns. Whistleblowing-direktiivi, jonka tarkoituksena on suojella niitä henkilöitä, jotka haluavat paljastaa organisaationsa väärinkäytöksiä. Esiin nostettavat väärinkäytökset voivat liittyä esim. ympäristönsuojeluun, liikenneturvallisuuteen, julkiseen talouteen ja kilpailusääntöihin tai kansanterveyteen.

Rohkaisemme työntekijöitä aina ensisijaisesti ottamaan yhteyttä omaan esimieheen. Uuden ilmoituskanavan myötä jatkossa on mahdollista kertoa epäilyistä väärinkäytöksistä myös nimettömänä. On tärkeää, että jokainen ilmoittaa epäilemästään mahdollisesta väärinkäytöksestä, joka ei ole Löfs Ab Oy:n hyvän liiketavan periaatteiden, arvojen tai ohjeistusten mukaista. Näin saamme mahdollisuuden korjata, estää tai oikaista kaikki epäasiallisuudet ja väärinkäytökset.

Ilmoituksen jättänyttä henkilöä suojellaan kaikilta vastatoimilta. Ilmoittajaa ei saa esimerkiksi erottaa, siirtää huonompiin tehtäviin, alentaa palkkaa, pelotella tai päättää alihankkijan sopimusta. Suojelu ulotetaan myös ilmoittajan avustajiin, jos avustaja neuvoo tai auttaa ilmoituksen tekemisessä.

Ilmoituskanava on tarkoitettu hyvässä uskossa tehtyjä väärinkäytösepäilyjä varten. Ilmoituskanavan käyttäminen mustamaalaamiseen, kiusaamiseen tai kostoksi ei ole sallittua, ja näihin tarkoituksiin jätetty ilmoitus saattaa johtaa toimenpiteisiin ilmoittajaa vastaan.

Ilmoitusten käsittely

Suhtaudumme kaikkiin ilmoituksiin vakavasti. Ilmoituskanavan kautta tulleet ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti Löfs Ab Oy:n Whistleblowing-tiimin toimesta, joka huolehtii siitä, että tapaus käsitellään asianmukaisesti noudattaen sovittua käsittelymenettelyä. Vain kyseisen tiimin jäsenillä on pääsy ilmoituksiin. Mikäli ilmoituksen tekijä on jättänyt yhteystietonsa, tiimi voi myös pyytää ilmoituksen tekijältä lisätietoja käsittelyn aikana. Tiimin jäseniä sitoo salassapitovelvollisuus käsittelemistään tapauksista.

Ilmoituksessa mainitun henkilön suojelu ja hänen tiedonsaantioikeutensa

Ilmoituksessa kerättyä tietoa käsitellään luottamuksellisesti ja siihen sovelletaan asianmukaista tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä.

Tietojen poistaminen

Rekisterin henkilötietoja säilytetään luottamuksellisina. Löfs Ab Oy säilyttää tietoja niin kauan kun niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säännösten mukaiset tiedon säilyttämistä koskevat vaatimukset niin edellyttävät.

Laadi ilmoitus Whistleblower-ilmoituskanavaan

Sinulla ei tarvitse olla todisteita epäilysi tueksi, mutta ilmoitukset on aina tehtävä rehellisesti, hyvässä uskossa ja vilpittömässä mielessä. Pyydämme sinua kertomaan epäasianmukaisesta toiminnasta kuitenkin riittävän yksityiskohtaisesti, jotta voimme tutkia asiaa.

    Nimi (vapaaehtoinen)

    Sähköposti (vapaaehtoinen)

    Ilmoituksesi

    Tämän sivun suojaa reCAPTCHA, mikä tarkoittaa, että Googlen tietosuojakäytännöt ja käyttöehdot ovat voimassa.