Outsourca ytbehandlingen till experter

Outsourcing

Vad är outsourcing?

Outsourcing betyder att företag låter någon annan sköta en del av verksamheten. Oftast handlar det om någon stödfunktion som inte räknas till företagets kärnverksamhet.

När lönar det sig att outsourca tjänster?

Faktum är att det oftast är mer kostnadseffektivt att outsourca en tjänst än att sköta den inhouse, så varför gör inte alla företag det? Beslutet kan vara svårt att fatta internt eftersom man plötsligt får en tydlig prislapp på sådant som hittills har dolts i indirekta kostnader och tidsspill. 

Om du överväger att outsourca ytbehandlingstjänster kan det vara bra att ställa dig frågan: “Är mitt företag så bra på ytbehandling att vi kunde sälja det som en tjänst till andra företag? Svarar du nej på den frågan skulle du troligen kunna spara en rejäl slant på outsourcing.

Varför ska jag outsourca ytbehandlingen?

Outsourcing av ytbehandling kan ge flera synergieffekter. I bästa fall får vi en riktigt kostnadseffektiv lösning som ökar konkurrenskraften, för bägge parter. Genom att köpa ytbehandlingstjänsterna externt kan du göra den egna företagsverksamheten smidigare, utveckla era processer och förbättra kvaliteten på era produkter och tjänster.

Löfs Ab Oy är en erfaren specialist som tar sig an både mångsidiga och krävande projekt inom ytbehandling. Vi kan utföra det ytbehandlingsarbete som ditt företag behöver och anpassa våra tjänster enligt era behov. Vi hjälper dig att planera en optimal process och tar helhetsansvar för ytbehandlingen, från förbehandling till kvalitetskontroll.

Väljer du att outsourca så kan du dra nytta av vår expertis på detaljnivå inom ytbehandling, och hålla dig uppdaterad när det gäller nya möjligheter och metoder i branschen.

5 skäl att anlita Löfs måleri

Historien bakom familjeföretaget Löfs Ab Oy går tillbaka till 1980-talet. Vi är det pålitliga måleriet som erbjuder mångsidiga och högklassiga tjänster inom ytbehandling. När kunder överlåter sitt arbete till oss betraktar vi det som ett hedersuppdrag. Vi vill utvärdera och utveckla samarbetet kontinuerligt för att försäkra oss om att vi uppfyller (och helst överträffar) kundernas höga förväntningar. Här är fem goda skäl till att välja Löfs som din samarbetspartner.

 1. Löfs har gedigen erfarenhet inom branschen
  Vi har mer än 30 års erfarenhet av industriell ytbehandling. Vår verksamhet bygger på fyra grundstenar: nöjda kunder, felfri kvalitet, lönsam affärsverksamhet och personal som trivs på jobbet.
 2. Löfs utför ytbehandling på ett smidigt och flexibelt sätt
  Mer än 95% av våra leveranser sker i tid. Vi gör kontinuerliga mätningar och finjusterar våra processer för att se till att de är smidiga även i framtiden.
 3. Löfs bidrar med expertis och moderna lösningar
  Vårt mål är att erbjuda ytbehandling i världsklass. För att lyckas med det vidareutbildar vi oss aktivt och delar med oss av vår expertis för att våra kunder ska få bästa möjliga slutresultat.
 4. 4. Löfs använder certifierade arbetsmetoder
  Vi har beviljats kvalitetscertifikatet ISO 9001, och kvaliteten i vår verksamhet auditeras årligen av en stor mängd kunder. Dessutom gör vi regelbundet egna kvalitetskontroller i olika skeden av ytbehandlingsprocessen för att kunna säkerställa ett slutresultat av bästa möjliga kvalitet.
 5. Löfs ger nya perspektiv på miljöfrågor
  Under åren har vi utvecklat metoder och processer som kräver mindre energi, orsakar mindre spillmaterial i ytbehandlingen och dessutom mindre VOC-utsläpp.

Outsourcing – hur går det till i praktiken?

Överlåter du ytbehandlingen till vårt måleri köper du en tjänst som vi anpassar till behoven i ditt företag. När vi skräddarsyr våra tjänster försäkrar vi oss om att det blir både smidigt och kostnadseffektivt för dig att anlita oss. Det betyder att du som kund får maximal nytta av vårt arbete.

Är du intresserad av att outsourca ytbehandlingen till oss? Ta kontakt så berättar vi mera!

I det dagliga arbetet är vi noga med att ta hänsyn till miljön.

Jacob, arbetsledare