Löfs Ab Oy

Löfs Ab Oy är ett familjeföretag grundat år 1989 och specialiserat på ytbehandling. Vi erbjuder ytbehandlingstjänster för bl.a. metall- och maskinindustrin. Vi är ett österbottniskt företag, men betjänar kunder i hela Finland.

År 2019 hade vi en omsättning på ca 5,5 miljoner euro och sysselsatte 65 personer.

Vår kreditvärdighet har varit på högsta möjliga nivå i mera än fem år. År 2015 utsågs vi till Österbottens starkaste företag.

Vår vision

Vår vision är att vara ledande inom ytbehandling med kvalitet, effektivitet och ett kundorienterat arbetssätt som de centrala begreppen.

Våra värderingar

I det dagliga arbetet ligger tyngdpunkten på kundens behov och önskemål. Samarbete och flexibilitet leder till ett slutresultat av hög kvalitet.

Personalen är vår mest värdefulla resurs. Vår personal är kunnig och vi erbjuder dem kontinuerligt möjlighet att utveckla sina färdigheter. Vi är måna om att arbetstagarna trivs och har en trygg arbetsmiljö.

Organisationens verksamhetsmiljö – Kvalitetspolicy och organisation

Företagets kvalitetspolicy är att leverera ytbehandlingstjänster till kunder inom utsatt tid. Kvalitetsgranskningar görs inom processens olika skeden, detta för att uppnå bästa möjliga slutresultat.

Företagets primära fokus är på nöjda kunder, felfri kvalitet, verksamhetens lönsamhet samt även personalens trivsel. Med det i åtanke kan vi planera vår verksamhetsmodell och utvärdera och utveckla helhetsprocessen så att alla delområden uppfyller ställda krav.

Företaget förbinder sig att främja god arbetsmiljö och hålla intressegruppers krav, samt upprätthålla och utveckla företaget enligt förändringar som sker.

Företagets miljöpolitik baserar sig på att alla i personalen vet vilka principer företaget jobbar på. Personalen förbinder sig därmed att följa kvalitetssystemet och aktivt sträva till att leverera i enlighet med policyn och samtidigt minimera miljöpåverkan genom att minska på avfall, spill och öka återanvändningsgraden.

Det är viktigt att ta hänsyn till miljön. Det vinner vi alla på.

Tommy, verkställande direktör

Verksamhet och utrymmen