Välkommen till Löfs Ab Oy:s
anmälningskanal för visselblåsning!

Anmälningskanal för visselblåsning

Genom anmälningskanalen för visselblåsning kan Löfs Ab Oy:s anställda, samarbetspartners och tredje parter rapportera misstankar om allvarliga överträdelser konfidentiellt. Anmälningskanalen grundar sig på EU:s så kallade visselblåsardirektiv som antogs 2019. Syftet med direktivet är att skydda de personer som vill avslöja misstankar om missbruk och lagbrott inom sin organisation. Överträdelser som rapporteras kan till exempel gälla miljöskydd, trafiksäkerhet, offentlig ekonomi och konkurrensregler eller folkhälsa.

Vi uppmuntrar våra anställda att i första hand kontakta sin närmaste chef. Via anmälningskanalen för visselblåsning är det möjligt att lämna en rapport anonymt. Det är viktigt att varje individ rapporterar om eventuella överträdelser som inte överensstämmer med Löfs Ab Oy:s principer, värderingar eller riktlinjer. På så sätt får vi möjlighet att åtgärda, förebygga eller korrigera eventuella oegentligheter och överträdelser.

Personen som lämnar in anmälan skyddas mot repressalier. Anmälaren får inte till exempel avskedas, omplaceras till sämre arbetsuppgifter, få lägre lön, hotas eller få sitt kontrakt med underleverantören avslutat. Skyddet omfattar även anmälarens medhjälpare, som ger råd eller hjälper till med att göra anmälan.

Anmälningskanalen är endast avsedd för misstankar om överträdelser som lämnas i god tro. Det är inte tillåtet att använda anmälningskanalen för svartmålning, trakasseri eller hämnd. En anmälan som görs i detta syfte kan leda till åtgärder mot den som gjort anmälan.

Hantering av anmälningar

Vi tar alla anmälningar på allvar. Anmälningar som görs via anmälningskanalen behandlas konfidentiellt av Löfs Ab Oy:s Whistleblowing-team, som ser till att ärendet behandlas korrekt enligt överenskomna regler. Det är endast medlemmar i det här teamet som har tillgång till anmälningarna. Om anmälaren har lämnat sina kontaktuppgifter kan teamet också be om ytterligare information i samband med att ärendet behandlas. Teamets medlemmar är skyldiga att upprätthålla sekretess i de ärenden som de behandlar.

Skydd av personer som nämns i anmälan och deras rätt att få tillgång till information

Information som samlas in i anmälan behandlas konfidentiellt och omfattas av tillämplig lagstiftning om dataskydd.

Radering av information

Personuppgifter som samlas in i registret behandlas konfidentiellt. Löfs Ab Oy behåller informationen så länge den behövs för det ändamål för vilket den samlades in och behandlades, eller så länge som lagen och regelverket om lagring av information kräver.

Gör en anmälan i Whistleblowing-kanalen

Du behöver inte ha bevis som stöd för dina misstankar, men en anmälning måste alltid göras i god tro. Det betyder att du är ärlig och uppriktig i din rapport. Vi ber dig dock att beskriva oegentligheter tillräckligt detaljerat så att vi kan undersöka ärendet.

    Ditt namn (valfri)

    Din epost (valfri)

    Ditt meddelande

    Den här sidan skyddas av reCAPTCHA, vilket innebär att Googles Sekretesspolicy och Användarvillkor gäller.