Pinnan alta

– Uutiset & tiedotteet

Ajankohtaista

Mistä tietää, että pintakäsittely täyttää vaatimukset?

Jos teräs on kuivissa sisätiloissa 20 vuotta, ei tarvitse olla huolissaan. Mutta heti kun se altistuu esimerkiksi kosteudelle tai lämpötilan vaihteluille, syntyy ongelmia. Tunnet varmasti ilmaisun ’tarinan roisto’ – tässä korroosio.

Korroosiosuoja koostuu useasta tärkeästä vaiheesta. Ensin on valittava toimiva värijärjestelmä ja esikäsiteltävä teräs huolellisesti. Sen lisäksi kannattaa jo kokoamisvaiheessa miettiä, missä kohdissa korroosio-ongelmia voi syntyä. Lisäksi on otettava huomioon, että tuotteen esikäsittelyn ja maalauksen on oltava mahdollinen joka puolelta. Näiden kaikkien työvaiheiden laatu määrittelee pitkälti tuotteen eliniän.

Huonosti tehty työ voi johtaa siihen, että teräs syöpyy ennen aikojaan. Tämä puolestaan voi johtaa hengenvaarallisiin tilanteisiin, esimerkiksi jos terästä käytetään rakentamisessa. Norjassa 1986 perustettu FROSIO näki tarpeen luoda oman standardin korroosiosuojauksen laatutarkastukselle. Organisaatio on laatinut hyväksymismenettelyn teollisen pintakäsittelyn tarkastajille. Tämä sertifikaatti on nykyään kansainvälisesti tunnustettu ja arvostettu.

Jotta voi toimia sertifioituna FROSIO-tarkastajana on käytävä kahden viikon intensiivikurssi, jonka päätteeksi järjestetään sekä teoreettinen että käytännön koe. Sertifikaatteja on kolmen eri tasoisia.

Sertifikaatti on uusittava viiden vuoden välein, jotta se pysyy voimassa. Tarkastajat, jotka eivät noudata FROSIOn tiukkoja määräyksiä laatutarkastuksissaan, menettävät oikeuden sertifikaattiin. Jotta tarkastaja saa oikeuden tarkastaa NORSOK M-501:n ja muiden korroosiosuojien mukaan erittäin korrosoivissa ympäristöissä, häneltä vaaditaan tason III sertifikaatti.

Suomessa on reilut 100 rekisteröityä tarkastajaa ja vain osa heistä tekee tason III laatutarkastuksia.

Sertifioitu FROSIOtarkastaja, taso I (valkoinen)
Kandidaatti, joilla on vähemmän kuin kaksi vuotta dokumentoitua työkokemusta pintakäsittelyn laatutarkastuksista.

Sertifioitu FROSIOtarkastaja, taso II (vihreä)
Kandidaatti, jolla on enemmän kuin kaksi vuotta dokumentoitua työkokemusta pintakäsittelyn laatutarkastuksista.

Sertifioitu FROSIOtarkastaja, taso III (punainen)
Kandidaatti, jolla on vähintään viisi vuotta dokumentoitua työkokemusta pintakäsittelyn laatutarkastuksista.

NORSOK M-501 – tehokas korroosiosuoja

Norjan öljyteollisuus kehitti erityisen tehokkaaseen korroosiosuojaukseen NORSOK M-501 -offshore-standardin. Sitä tarvitaan muun muassa varmistamaan öljyteollisuuden kehitys, käyttöturvallisuus ja kustannustehokkuus. Standardi kattaa pintaa valmistelevat ja suojaavat pintakäsittelyt offshore-rakenteissa ja vastaavissa erittäin korrosoivien ympäristöjen rakenteissa.

NORSOK M-501 sisältää yhdeksän eri maalausjärjestelmää sekä joukon alayhdistelmiä. Standardi määrittelee testimenetelmät ja hyväksytyt arvot erilaisille offshore -rakennelmille ja ympäristöille. FROSIO kehitettiin varmistamaan, että näitä maaliyhdistelmiä voidaan tarkastaa ja varmistaa niiden oikea käyttö. Ainoastaan tasolla III sertifioidulla FROSIO-tarkastajalla on oikeus suorittaa nämä tarkastukset.

 

Nykyaikaisilla laitteilla on helppo tehdä hyvää jälkeä tehokkaasti.

Neskar, pintakäsittelijä