Löfs Ab Oy

Löfs Ab Oy on vuonna 1989 perustettu pintakäsittelyalalla toimiva perheyritys. Tarjoamme pintakäsittelypalveluita muun muassa metalli- ja koneteollisuudelle. Toimitilamme sijaitsevat Pohjanmaalla, mutta palvelemme valtakunnallisesti.

Vuonna 2022 liikevaihtomme oli noin 7,6 miljoonaa euroa ja työllistimme noin 70 henkilöä.

Luottoluokituksemme on ollut korkein mahdollinen jo yli viisi vuotta. Lisäksi meidät valittiin maakunnan vahvimmaksi yritykseksi vuonna 2015.

Visiomme

Tavoitteenamme on olla pintakäsittelyalan johtava tekijä, jonka toiminnassa näkyvät laatu, tehokkuus ja asiakaskeskeisyys.

Arvomme

Asiakas on aina päivittäisen toimintamme keskiössä. Yhteistyö ja joustavuus johtavat laadukkaaseen lopputulokseen, johon asiakkaamme on tyytyväinen.

Henkilöstömme on arvokkain resurssimme. Työntekijämme ovat osaavia, ja tarjoamme heille mahdollisuuden kehittää taitojaan. Tavoitteenamme on saada työntekijämme viihtymään ja luoda heille turvallinen työympäristö.

Ympäristöystävällisyys on meille tärkeää. Kiinnitämme huomiota ympäristönäkökulmiin toimintamme suunnittelussa ja päivittäisessä työssämme. Käytämme ympäristöystävällisiä pintakäsittelymenetelmiä, ja esimerkiksi maalauslinjamme on suunniteltu energiatehokkuus huomioiden.

Organisaation toimintaympäristö – Laatupolitiikka ja organisaatio

Yrityksen laatupolitiikkana on tuottaa asiakkaille tilauksen mukaisia pintakäsittelypalveluita, sovitussa aikataulussa. Laatutarkastuksia suoritetaan pintakäsittelyn eri vaiheissa, jotta päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Yrityksen laatuajattelun perustana ovat tyytyväiset asiakkaat, virheetön laatu ja liiketoiminnan kannattavuus sekä henkilöstön tyytyväisyys. Näin pysytään suunnitellussa toimintamallissa ja pystytään arvioimaan ja kehittämään kokonaisprosessin eri osa-alueita tarvittavien vaatimusten tasolle.

Yritys sitoutuu noudattamaan työympäristön ja sidosryhmien vaatimuksia sekä niissä tapahtuvia muutoksia ja näin ollen kehittämään yritystään.

Ympäristöpolitiikan perustana on koko henkilökunnan ympäristötietouden kehittäminen. Sitoudumme toimintamme ympäristövaikutusten selvittämiseen ja jatkuvaan ympäristöasioiden parantamiseen esimerkiksi jätteitä vähentämällä ja kierrätystä lisäämällä.

Ympäristöasiat pitää huomioida. Se on meidän kaikkien etu.

Tommy, toimitusjohtaja

Yritys ja toimitilat videolla