Korroosio

Korroosio on pintakäsittelyn termi, joka viittaa metallien vaurioitumiseen tai heikentymiseen kemiallisten tai sähkökemiallisten reaktioiden seurauksena niiden altistuessa ympäristön vaikutuksille. Yleisimmin korroosiota tapahtuu metallien ja kosteuden yhteisvaikutuksessa, mutta se voi myös johtua altistumisesta hapelle, suolaliuoksille, happamille aineille tai muille aggressiivisille ympäristöille.

Korroosio voi johtaa metallipintojen ruostumiseen, hapettumiseen, lohkeiluun tai muihin vaurioihin, jotka heikentävät materiaalin lujuutta ja kestävyyttä ajan myötä. Se voi myös aiheuttaa epätasaisuuksia, reikiä tai muita pinnan epämuodostumia, jotka vaikuttavat materiaalin toiminnallisuuteen ja ulkonäköön.

Pintakäsittelyllä pyritään estämään tai hidastamaan korroosiota. Erilaiset pinnoitteet, kuten maalit, lakat, sinkkikerrokset ja epoksit, muodostavat suojakerroksen metallin pinnalle, joka estää sitä altistumasta kosteudelle ja kemikaaleille. Näin ollen pintakäsittely auttaa säilyttämään metallipintojen eheyden ja suorituskyvyn pidempään.

Korroosio on erityisen tärkeä huomioida esimerkiksi rakennusten, ajoneuvojen, laitteiden ja infrastruktuurin ylläpidossa ja suunnittelussa. Oikein valitut ja asianmukaisesti suoritetut pintakäsittelyt voivat merkittävästi lisätä materiaalien käyttöikää ja säästää korjauskustannuksia.

Tästä takaisin pintakäsittelyn termit ja sanasto- sivulle.