Zinkflakebehandling av stålkomponenter

enligt SFS-standard ISO 13858

Zinkflakebehandling

Korrosionsskyddande zinkflakebehandling

Vi utför zinkflakebehandling av stålkomponenter enligt SFS-standard ISO 13858. Zinkflakebehandling ger ett utmärkt skydd mot korrosion när det krävs att den behandlade ytan skall ha ett långverkande skydd, men det skyddande skiktet av en eller annan orsak inte får vara för tjockt.
Metoden lämpar sig för många olika slag av metallkomponenter och det är också ett miljövänligt alternativ, då ytbehandlingen inte innehåller krom.

Zinkflakebehandling orsakar inte vätesprödhet till skillnad från varmförzinkning.

sinkkihiutaleenpinnoitus-zinkflakebehandling-2
sinkkihiutaleenpinnoitus-zinkflakebehandling-3

Här på företaget prioriteras personalens skolning och utbildning.

Daniel, kvalitet och underhåll