Vi har en av Nordens modernaste
linjer för pulverlackering

Pulverlackering – proffsigt och pålitligt

Löfs är en pålitlig och erfaren specialist på pulverlackering. Vi har ett brett kunnande och kan visa prov på att vi lyckats även med krävande projekt. Med moderna målningslinjer och certifierade granskare är det uppenbart att vi kontinuerligt satsar på utrustning, processer och personal.

Förutom den kvalitetssäkrade ytbehandlingen är Löfs känt för sin leveranssäkerhet och flexibilitet. Vi kan snabbt reagera på eventuella ändringar i orderstocken. För att garantera våra kunder att vi uppfyller deras kvalitetskrav kan vi skapa en individuell kvalitetssäkringsplan.

Vi följer noggrant med arbetssäkerhets- och miljölagstiftningens krav (EHS) och ser till att vi uppfyller dem i vår verksamhet.

Vi erbjuder experttjänster inom pulverlackering

Söker du en samarbetspartner för pulvermålning av dina produkter?

Ju tidigare du kontaktar oss, desto bättre. Vi rekommenderar att du involverar oss redan i planeringsskedet eftersom det kommer att spara både tid och resurser. Är du ute i god tid blir det också enklare för oss att hålla vårt löfte och erbjuda ytbehandling i världsklass!

Eftersom vi är specialister på pulverlackering och känner till vilka möjligheter och begränsningar som finns, är vi ofta i kontakt med planerarna och föreslår förändringar som skulle göra slutprodukten ännu bättre. Ibland innebär det att processtiden förkortas, vilket betyder att vi kan erbjuda en kortare leveranstid. Om vårt förslag inte går att förverkliga så kan vi med hjälp av planerarens expertis hitta en annan, välfungerande lösning.

Märkämaalaus
Pulverimaalaus eli jauhemaalaus
Pulverimaalaus eli jauhemaalaus

5 skäl att välja Löfs pulvermålning

Löfs Ab Oy är ett familjeföretag specialiserat på ytbehandling som grundats år 1989. Vi erbjuder ytbehandlingstjänster för bland annat metall- och maskinindustrin.

 1. Gedigen erfarenhet
  Vi har mer än 30 års erfarenhet av ytbehandling, inklusive pulverlackering. Genom åren har vi lärt oss att långsiktiga lösningar är de bästa, såväl för för våra kunder som deras produkter och miljön.
 2. Leveranssäkerhet
  Mer än 95% av våra leveranser sker i tid. Vi gör kontinuerliga mätningar och finjusterar våra processer för att se till att de är smidiga även i framtiden.
 3. Experter till din tjänst
  Vårt mål är att erbjuda ytbehandling i världsklass. För att lyckas med det vidareutbildar vi oss aktivt och delar med oss av vår expertis för att våra kunder ska få bästa möjliga slutresultat.
 4. Certifierad verksamhet
  Vi har beviljats kvalitetscertifikatet ISO 9001, och kvaliteten i vår verksamhet auditeras årligen av en stor mängd kunder. Dessutom gör vi regelbundet egna kvalitetskontroller i olika skeden av ytbehandlingsprocessen för att kunna säkerställa ett slutresultat av bästa möjliga kvalitet.
 5. Föregångare i miljöfrågor
  Våra linjer för pulvermålning har planerats med fokus på energieffektivitet. Största delen av spillvärmen tas till vara och används för uppvärmning av våra verksamhetsutrymmen då produktionen inte är igång. Lägre energiförbrukning och produktionskostnader gynnar både kunderna och miljön.

Intresserad av pulverlackering? Be om offert så får du veta priset!

Vi erbjuder högklassig pulvermålning, också för kunder med krävande behov.

Våra pulvermålningslinjer hör till de modernaste i Norden. Vi har flera målningslinjer, vilket gör produktionen flexibel och ökar leveranssäkerheten.

Vår kapacitet räcker till både för stora objekt och långa serier. Innan pulverlackeringen förbehandlar vi produkterna omsorgsfullt, för att den målade ytan ska bli högklassig och hållbar.

Bra att veta om pulvermålning

Här hittar du allmän information om pulverlackering. Om du har frågor får du gärna kontakta våra experter.

Pulverlackering gör den målade ytan jämn och hållbar

Pulverlackering, som också kallas pulvermålning, är en kostnadseffektiv målningsteknik som garanterar ett högklassigt slutresultat. Målfärgen sprids ut på objektets yta i form av ett torrt pulver. Efter det värms objektet upp i hög temperatur, så att färgen fastnar på ytan. Därför kallas också pulverlackering ibland för brännmålning.

Nuförtiden är pulverlackering en av de mest använda målningsteknikerna. Metoden ger en jämn och tjock målad yta. Om du vill att den målade ytan ska tåla både mekanisk och kemisk belastning samt fukt är pulvermålning också ett bra alternativ.

I jämförelse med andra målningsmetoder är pulverlackering ett mer ekologiskt alternativ. Pulverfärgen är nämligen helt lösningsmedelsfri och därför orsakar pulverlackering inga VOC-utsläpp. Med tanke på miljön har pulverlackering också andra fördelar. Pulvermålning orsakar mindre spill än sprutmålning. Rester av pulver från pulverlackeringen kan tas till vara och återanvändas.

Pulvermålerier använder olika typer av plastpulver i pulverlackeringen

Målfärgen som används i pulverlackering är faktiskt plastpulver, som sprids ut med en spruta. I sprutan görs pulvret statiskt med hjälp av elektrisk laddning, och då fastnar pulverpartiklarna enklare på ytan som ska målas. Pulvret får sedan smälta i lämplig ugnstemperatur så att ytan blir jämn och härdar. Eftersom pulvret i praktiken bränns fast på ytan är brännmålning också ett beskrivande namn på den här målningstekniken.

De vanligaste värmehärdande pulver som används i pulverlackering är epoxi, polyester eller epoxi-polyesterblandningar. Valet av pulver beror på vilka egenskaper objektet som ska målas har, och vilka egenskaper som den målade ytan behöver ha. Vissa pulver passar till exempel bättre för objekt som måste tåla höga temperaturer. Även polyakryl och polyuretan passar för pulvermålning.

Förutom plastpulver kan man också använda metallpulver som zinkdamm i lackeringsprocessen.

Pulvermålning är en mångsidig ytbehandlingsmetod

Pulvermålning lämpar sig för en rad olika produkter, objekt och enheter. Det är framför allt föremål av metall som brukar pulvermålas, eftersom metaller har elektrisk ledningsförmåga som gör att pulverfärgen fäster bra på ytan. Pulverlackering är oftast det bästa alternativet för metaller som stål och aluminium. För att pulvermålningen ska lyckas måste metallytan vara ren. Med en rengjord yta finns goda förutsättningar för att få bästa möjliga slutresultat, både med tanke på utseende och hållbarhet. Förbehandlingen ingår i vår tjänst som en del av pulverlackeringen.

Pulvermålning är ofta en effektiv målningsteknik för olika gjutna produkter eller flerdimensionella objekt, vars ytor effektivt kan täckas med sprutad pulverfärg. Pulvermålning passar för ytbehandling enligt SFS-EN ISO 12944-standarden. På Löfs har vi specialiserat oss på pulvermålning av metallprodukter.

Med pulverlackering kan du välja färg och egenskaper för den målade ytan

Numera är pulverlackering en så vanlig målningsteknik att det i praktiken inte finns några begränsningar, exempelvis när det gäller färgval. För pulvermålning kan du oftast välja mellan alla alternativ som finns på RAL-färgkartan. Är du osäker på färg kan vi också hjälpa dig att hitta en passande färgnyans för din produkt.

Förutom färgen kan du med pulvermålning också påverka ytans glansgrad och kvalitet. Graden av glans går från matt till blank, beroende på vilken målfärg som används. Med pulverlackering blir den målade ytan oftast slät, men det är också möjligt att skapa textur vid behov.

Eftersom vi har moderna maskiner blir arbetet effektivt och resultatet bra.

Neskar, ytbehandlare