Aktuellt

- Nyheter & information

Aktuellt

Vad har C1-CX och LM1-LM4 att göra med ytbehandling?

När man bestämmer ytbehandlingssystem för en produkt är det viktigt att kartlägga hur och i vilken miljö produkten kommer att användas. För att underlätta kartläggningen används de internationella korrosivitetsklasserna C1-CX och LM1-LM4.

Med korrosivitetsklasser menar man de olika omgivningar som metallen kommer att befinna sig i, och hur man kan förvänta sig att metallen korroderar i den omgivningen. Klasserna är knutna till såväl miljön som metallen, eftersom olika metaller kan reagera olika i samma miljö.

När man har kartlagt användningen av föremålet och bestämt korrosivitetsklassen är det möjligt att anpassa ytbehandlingen därefter. Redan i detta skede lönar det sig att ta hela tillverkningsprocessen i beaktande. För att uppnå de högsta klasserna krävs det nämligen en hel del av förarbetet innan ytbehandlaren tar vid. Vi på Löfs hjälper er gärna ifall frågor kring detta uppstår.

Klasserna C1-CX används för att beskriva miljöer på land medan klasserna LM1-LM4 används för produkter som befinner sig i vatten eller i jord.

LM1 – Sötvatten
LM2 – Havsvatten eller bräckt vatten utan katodiskt skydd
LM3 – Jord
LM4 – Havsvatten eller bräckt vatten med katodiskt skydd

C1 – Mycket låg korrosionsrisk
Utomhus: ­Används inte utomhus.
Inomhus: Uppvärmda utrymmen med torr luft och obetydlig mängd föroreningar. T.ex. kontor, affärer, skolor, hotell.

C2 – Låg korrosionsrisk
Utomhus: Låga halter luftföroreningar, lantliga områden.
Inomhus: Icke uppvärmda utrymmen med växlande temperatur och luftfuktighet. T.ex. sporthallar, lagerlokaler.

C3 – Måttlig korrosionsrisk
Utomhus: Måttlig mängd luftföroreningar. Stadsområden och lätt industrialiserade områden.
Inomhus: Måttlig fuktighet och viss mängd luftföroreningar. T.ex. bryggerier, mejerier, tvätterier, uppvärmda ishallar.

C4 – Hög korrosionsrisk
Utomhus: Påtagliga mängder luftföroreningar eller måttlig mängd salt, industri och kustområden.
Inomhus: Hög fuktighet och stor mängd luftföroreningar. T.ex. kemiska industrier, simhallar, skeppsvarv, ej uppvärmda ishallar.

C5 – Mycket hög korrosionsrisk
Utomhus: Industriella områden med aggressivt klimat och hög luftfuktighet. Kust- och offshore-områden med stora mängder salt.
Inomhus: Permanent fuktkondensation och stor mängd luftföroreningar.

CX – Extrem korrosionsrisk
Utomhus: Extrema industriella, kust- och offshoreområden i subtropiskt och tropiskt klimat med salt och föroreningar, skvalpzoner.
Inomhus: Extrem fuktkondensation och extremt aggressivt klimat.

Eftersom vi har moderna maskiner blir arbetet effektivt och resultatet bra.

Neskar, ytbehandlare