Aktuellt

- Nyheter & information

Aktuellt

Steget före med IDUN

Vi har valt att ligga steget före när det gäller säkerhet.

På Löfs beslöt vi att satsa på en säkerhetsapp för att förebygga nära ögat-händelser i arbetet. Det blev startskottet för utvecklandet av appen IDUN. Nu kan anställda med hjälp av en enkel och användarvänlig app rapportera om arbetssituationer direkt till sina förmän. Förmännen avgör om det gäller något som ska åtgärdas direkt eller förbättras på sikt, alla rapporterade händelser behandlas senast inkommande produktionsmöte. Den bästa motivationen för personalen är att de ser att deras åsikter hörs och tas upp till behandling samt naturligtvis – en säkrare arbetsplats. Och den bästa funktionen av allt är att man kan skryta på kollegan! Arbetstagarna kan nämligen också rapportera om när något gått riktigt bra.

IDUN bygger på att ligga steget före ett misstag eller en olycka, och att effektivisera processer. Med appen kan man sänka tröskeln för felrapportering bland anställda och samtidigt minimera riskerna i arbetet. På så sätt värnar man om personalen och satsar på att synliggöra missar eller problem som kan orsaka förseningar i arbetet. Det här är saker som annars lätt kan slinka förbi i arbetsvardagen.

Läs mer och ta kontakt för att testa en gratis demoversion av appen!
https://idunapp.fi/sv/

Eftersom vi har moderna maskiner blir arbetet effektivt och resultatet bra.

Neskar, ytbehandlare