Aktuellt

- Nyheter & information

Aktuellt

Hur vet man att ytbehandlingen håller måttet?

Ska stålet ligga i en torr inomhusmiljö i 20 år har du inget att bekymra dig för, men genast det utsätts för till exempel fukt eller temperaturändringar uppstår problem. Du är säkert bekant med boven i dramat – korrosion.

Korrosionsskydd består av flera viktiga steg. Först och främst gäller det att välja ett fungerande färgsystem och att göra en noggrann förbehandling av stålet. Dessutom lönar det sig redan i konstruktionsskedet att tänka på var korrosionsproblem kan uppstå, och att ta i beaktande att man bör komma åt att förbehandla och måla överallt. Kvaliteten på alla dessa arbetsmoment bestämmer mycket långt livslängden på produkten.

Ett dåligt utfört arbete kan leda till att stålet korroderar i förtid, vilket i sin tur kan resultera i livsfarliga situationer, till exempel om stålet används i en byggnadskonstruktion. Frosio, som grundades 1986 i Norge, såg behovet av att skapa en standard för kvalitetsinspektion inom korrosionsskydd. Organisationen har tagit fram en godkännandeprocedur för inspektörer inom industriell ytbehandling och certifikatet är numera internationellt erkänt och respekterat.

För att bli certifierad Frosioinspektör måste man gå en två veckor lång intensivkurs som avslutas med både ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Man kan få certifikat på tre olika nivåer.

Certifikatet måste förnyas med fem års mellanrum för att hållas aktivt och inspektörer som inte följer Frosios strikta förordningar för kvalitetsinspektion förlorar sin rätt till certifikatet. För att kunna inspektera NORSOK M-501 och andra korrosionsskydd för extremt korrosiva miljöer krävs ett certifikat på nivå III.

Finland har drygt 100 registrerade inspektörer och endast en del av dessa gör kvalitetsinspektion på nivå III.

Certifierad Frosioinspektör, nivå I (vit)
För kandidater som har mindre än två år av dokumenterad arbetserfarenhet inom kvalitetsinspektion för ytbehandling.

Certifierad Frosioinspektör, nivå II (grön)
För kandidater som har minst två år av dokumenterad arbetserfarenhet inom kvalitetsinspektion för ytbehandling.

Certifierad Frosioinspektör, nivå III (röd)
För kandidater som har minst fem år av dokumenterad arbetserfarenhet inom kvalitetsinspektion för ytbehandling.

NORSOK-M501 – ett kraftfullt korrosionsskydd

För extra kraftfullt korrosionsskydd har den norska oljeindustrin utvecklat offshorestandarden NORSOK M-501. Den togs fram för att garantera bland annat säkerheten och kostnadseffektiviteten för oljeindustrins utveckling och drift. Standarden omfattar ytförberedande och skyddande ytbehandlingar för offshoreanläggningar och motsvarande konstruktioner i extremt korrosiva miljöer.

NORSOK M-501 innehåller 9 olika målningssystem samt ett antal sidosystem, och specificerar testmetoder och acceptabla värden för olika offshoreappliceringar och miljöer. För att kunna granska och säkerställa att dessa system utförs på rätt sätt har Frosio tagits fram. Endast en Frosio-inspektör med ett certifikat på nivå III har rätt att utföra dessa inspektioner.

 

Eftersom vi har moderna maskiner blir arbetet effektivt och resultatet bra.

Neskar, ytbehandlare