Aktuellt

- Nyheter & information

Aktuellt

Hur producerar man en felfri yta som håller så länge som möjligt?

På Löfs jobbar vi med ett gemensamt mål i sikte: Vi vill erbjuda ytbehandling i världsklass. Det är inte lite lovat, det är vi medvetna om, och det krävs både tid, expertis och ett fungerande samarbete för att nå målet.

Ytbehandling i världsklass handlar för oss om att producera en felfri yta som håller så länge som möjligt, och för att åstadkomma det här är det mycket som ska tas i beaktande.

Vi har märkt att slutresultatet blir bäst när samarbetet mellan tillverkare och ytbehandlare börjar redan i ett tidigt skede av produktionen. I egenskap av experter på både de möjligheter och de begränsningar olika målningssystem för med sig, vänder vi oss ofta till konstruktörerna med förslag på ändringar som ger ytan bättre hållbarhet. Ibland handlar det även om att snabba på målningsprocessen för att kunna erbjuda bättre leveranstider. Ifall förslaget inte är genomförbart lånar i stället konstruktören oss sin expertis och tar fram ett fungerande alternativ.

Redan små ändringar i konstruktionen kan göra stora skillnader för ytbehandlingen och därmed även föremålets livslängd. En tumregel är att undvika metallkonstruktioner som samlar smuts och vatten. I stället för skarpa hörn och ihåliga produkter är runda hörn och stängda konstruktioner att föredra.

Vi erbjuder även systemlösningar för våra kunder, vilket betyder att vi kan ta hand om komponentanskaffning samt montering, förpackning och leverans av produkterna efter att ytbehandlingen är avklarad. Det här besparar kunderna tid eftersom de endast behöver ha en kontakt för hela processen.

Ta kontakt med oss redan i planeringsskedet. Det sparar både tid och resurser i längden, samt hjälper oss att hålla det vi lovar – ytbehandling i världsklass!

Eftersom vi har moderna maskiner blir arbetet effektivt och resultatet bra.

Neskar, ytbehandlare