Förbehandling i enlighet med

branschens standarder

Förbehandling

Förbehandling gör ytbehandlingen hållbar

Vi förbehandlar ytorna på produkterna före målningen i enlighet med branschens standarder. Förbehandlingsmetoderna väljs utifrån målningssättet och produkternas egenskaper. Vid behov kan produkterna tvättas, förbehandlas kemiskt, alternativt stål- eller sandblästras.

Det går också att beställa enbart förbehandling utan målning.

Blästring

Blästring utförs enligt SFS-standard ISO-8501 med följande material:

  • Stålgrit
  • Glaskulor
  • Stålkulor
  • RST-kulor

Vi har ett flertal manuella blästeraggregat och 3 st. automatiska slungrensmaskiner.

Kemisk förbehandling

  • Avfettning
  • Gardobond X 4739
  • Gardobond X 2020
Esikasittely-forbehandling-2
Esikasittely-forbehandling-3
Esikasittely-forbehandling-4

Det är roligt att arbeta då man har bra utrustning.

Sammy, arbetsledare