VOC

VOC eli Volatile Organic Compound (suomeksi haihtuva orgaaninen yhdiste) on pintakäsittelyn termi, joka viittaa orgaanisiin yhdisteisiin, jotka voivat haihtua helposti ilmakehään. VOC-yhdisteet ovat hiilipohjaisia kemiallisia aineita, joita löytyy monista pintakäsittelymateriaaleista, kuten maaleista, lakoista, liimoista, pinnoitteista ja liuottimista.

Kun VOC-yhdisteet haihtuvat, ne voivat osallistua ilmakehässä tapahtuviin kemiallisiin reaktioihin, mikä voi johtaa haitallisten ilman epäpuhtauksien muodostumiseen. VOC-yhdisteiden liiallinen päästö ilmakehään voi olla ympäristölle haitallista ja voi aiheuttaa esimerkiksi ilmansaasteita ja otsoninmuodostusta maanpinnan lähellä.

VOC-päästöjä säätelevät tiukat ympäristömääräykset monissa maissa, ja pintakäsittelyalalla on pyritty kehittämään VOC-päästöjä vähentäviä ratkaisuja, kuten vesiohenteisia maaleja ja liuottimettomia pinnoitteita. Nämä ympäristöystävälliset vaihtoehdot auttavat vähentämään VOC-yhdisteiden haitallisia vaikutuksia ilmakehään ja ovat yhä suositumpia pintakäsittelyprosesseissa.

Tästä takaisin pintakäsittelyn termit ja sanasto- sivulle.