Pintakäsittelyn termit ja sanasto

Tältä sivulta löydät pintakäsittely- ja maalausalan termejä sekä niiden selitykset.

Klikkaamalla kunkin termin otsikkoa pääset lukemaan termistä tarkemmin.

Maalaus

Maalaus on pintakäsittelyprosessi, jossa käytetään maalikerrosta suojaamaan, koristelemaan tai parantamaan käsiteltävän pinnan ulkonäköä ja suorituskykyä. Maalaaminen on yleisimmin käytetty menetelmä puu-, metalli-, muovi- ja kivipintojen käsittelyssä. Prosessi koostuu yleensä useista vaiheista, kuten pinnan valmistelusta, maalin levittämisestä ja kuivumisesta. Maalin tyyppi ja ominaisuudet valitaan usein sen mukaan, millaisia suojaavia ja esteettisiä ominaisuuksia pintakäsittelyltä kaivataan.

Väri

Väri on fysikaalinen ominaisuus, joka määrittää esineiden ja pintojen näkyvän ulkonäön niiden valon heijastumisen tai läpäisemisen perusteella. Se on havaittava ominaisuus, joka liittyy valon aallonpituuteen ja spektriin. Kun valo osuu esineeseen, tietyt valon aallonpituudet imeytyvät tai heijastuvat sen pinnasta. Ihmisen silmä vastaanottaa heijastuneen valon ja tulkkaa sen eri aallonpituudet näkyviksi väreiksi.

Hartsi

Hartsi on orgaaninen yhdiste, joka on luonteeltaan viskoosia tai tahmeaa ja jota voidaan käyttää laajalti erilaisissa pintakäsittelysovelluksissa. Se on polymeeri eli pitkäketjuinen molekyyli, joka koostuu toistuvista rakenteellisista yksiköistä, ja se voi olla joko luonnollista alkuperää tai synteettisesti valmistettua. Hartseja käytetään pintakäsittelyissä muun muassa suojaamaan, vahvistamaan tai koristeellisesti päällystämään pintoja. Ne voivat olla läpinäkyviä tai eri väreissä, ja niiden ominaisuudet vaihtelevat riippuen käytetystä hartsiaineesta. Joitakin yleisiä hartseja ovat muun muassa epoksit, polyuretaanit, akryylit, polyesterit ja fenolit.

VAK

VAK eli vesiohenteinen akrylaattimaali on pintakäsittelymateriaali, joka perustuu vesiohenteiseen akrylaattipolymeeriin. Se on maalityyppi, jossa käytetään akrylaattipohjaista sideainetta, joka hajoaa ja liukenee veteen. Tämä tekee siitä ympäristöystävällisemmän vaihtoehdon perinteisille liuottimia sisältäville maaleille. VAK-maalia käytetään yleisesti sisä- ja ulkokäyttöön monenlaisten pintojen, kuten seinien, kattojen, puun, metallin ja betonin maalaamiseen. Se tarjoaa hyvän peittokyvyn ja tarttuvuuden sekä kuivuu nopeasti, mikä mahdollistaa nopean työskentelyn. Lisäksi VAK-maali on vähäisen hajun ja vähemmän haitallisten päästöjen ansiosta miellyttävämpi ja turvallisempi käyttää sisätiloissa.

Hiekkapuhallus

Hiekkapuhallus on pintakäsittelymenetelmä, jossa hienoa hiekkaa tai muita abrasiivisia materiaaleja käytetään puhaltamaan voimakkaan ilmavirran avulla pintaa. Tämä menetelmä poistaa tehokkaasti epäpuhtauksia, vanhoja maalipintoja, ruostetta ja muita pintakerroksia sekä valmistelee pinnan edelleen käsittelyä varten.

Kastepiste

Kastepiste on pintakäsittelyn termi, joka viittaa lämpötilaan, jossa ilma kostuu niin paljon, että se saavuttaa kyllästyskosteuden eli ilmassa oleva vesihöyry alkaa tiivistyä pisaroiksi tai muiksi vesifaaseiksi.

Kitti

Kitti on pintakäsittelymateriaali, jota käytetään tasoittamaan epätasaisuuksia, saumojen täyttämiseen ja pintojen korjaamiseen ennen maalausta tai muuta pintakäsittelyä. Se on yleensä tahmeaa tai tahnamaista koostumukseltaan ja voidaan levittää suoraan pinnalle.

Kittiä käytetään usein korjaamaan naarmuja, halkeamia, reikiä tai muita vaurioita erilaisilla pinnoilla, kuten puulla, metallilla, muovilla ja betonilla. Se voi olla joko öljypohjaista tai vesipohjaista, ja sen valinta riippuu käytettävästä materiaalista ja pintakäsittelytarpeista.

Maali

Maali on pintakäsittelymateriaali, joka koostuu pigmentistä, sideaineesta, liuottimesta ja tarvittaessa erilaisista lisäaineista. Maali levitetään pinnalle tarkoituksenaan suojata, koristella tai muuttaa sen ulkonäköä.

Pohjamaali

Pohjamaali on pintakäsittelymateriaali, jota käytetään ennen varsinaisen maalikerroksen levittämistä. Se on ensimmäinen maalikerros, joka levitetään pinnalle tasoittamaan ja valmistelemaan sitä lopullista pintakäsittelyä varten.

Tiheys

Tiheys on pintakäsittelyn termi, joka tarkoittaa aineen massaa tietyssä tilavuudessa. Se ilmaisee, kuinka paljon ainetta on tietyssä tilavuudessa, ja se lasketaan jakamalla aineen massa sen tilavuudella.

Tiheys on tärkeä käsite pintakäsittelyssä, koska se vaikuttaa moniin prosesseihin, kuten maalien, pinnoitteiden ja muiden aineiden sekoittamiseen, levittämiseen ja kulutukseen. Esimerkiksi maalin tiheys voi vaikuttaa sen levitysominaisuuksiin, kuivumisaikaan ja peittokykyyn.

Korroosio

Korroosio on pintakäsittelyn termi, joka viittaa metallien vaurioitumiseen tai heikentymiseen kemiallisten tai sähkökemiallisten reaktioiden seurauksena niiden altistuessa ympäristön vaikutuksille. Yleisimmin korroosiota tapahtuu metallien ja kosteuden yhteisvaikutuksessa, mutta se voi myös johtua altistumisesta hapelle, suolaliuoksille, happamille aineille tai muille aggressiivisille ympäristöille.

Viskositeetti

Viskositeetti on pintakäsittelyn termi, joka tarkoittaa nesteen tai materiaalin vastustuskykyä virtaamiselle tai sen sisäistä kitkaa. Se kuvaa aineen paksuutta tai sen virtaamisen hitautta tai nopeutta.

Pintakäsittely

Pintakäsittely on laaja käsite, joka viittaa erilaisiin prosesseihin ja menetelmiin, joita käytetään pintojen suojaukseen, koristeluun ja parantamiseen erilaisilla pinnoitteilla tai materiaaleilla. Tavoitteena on antaa käsiteltävälle pinnalle halutut ominaisuudet, ulkonäkö ja suorituskyky riippuen käyttötarpeista ja -ympäristöstä.

Ilmasto

Ilmasto on pintakäsittelyn termi, joka viittaa alueen pitkäaikaiseen säähän ja sääolosuhteisiin. Se käsittää ilmakehän ominaisuudet, kuten lämpötilan, ilmankosteuden, tuulen, sademäärän ja aurinkoisen ajanjakson vaihtelut tiettynä ajanjaksona tai tietyn alueen ympäristössä.

Projekti

Projekti on pintakäsittelyn termi, joka viittaa tiettyyn työhön, tehtävään tai toimintaan, jolla on selkeä tavoite ja aikataulu. Pintakäsittelyprojekti voi olla esimerkiksi rakennuksen, ajoneuvon, laitteen tai muun kohteen maalausta, pinnoittamista tai muuta käsittelyä varten.

Pintakäsittelyprojektiin voi sisältyä monia eri vaiheita, kuten suunnittelu, valmistelu, materiaalien hankinta, pintapintojen puhdistus, pohjamaalaus, itse pintakäsittely ja viimeistely. Projektiin voi liittyä myös aikataulun asettamista, budjetin hallintaa, resurssien koordinointia ja laadunvalvontaa.

Projektin tavoitteena on yleensä saavuttaa haluttu lopputulos, joka voi olla esimerkiksi suojata pintaa, parantaa sen ulkonäköä tai täyttää tietyt tekniset vaatimukset. Projektiin kuuluu myös tarvittavien työvälineiden ja -menetelmien valinta, turvallisuusnäkökohtien huomioiminen sekä mahdollisten ympäristö- ja terveysvaikutusten arviointi.

Pintakäsittelyprojektit voivat olla erilaisia mittakaavaltaan ja monimutkaisuudeltaan, ja ne voivat vaihdella yksinkertaisista kotimaalauksista suuriin teollisuuden pinnoitushankkeisiin. Jokaisessa projektissa on tärkeää noudattaa hyviä projektinhallinnan käytäntöjä, jotta varmistetaan tavoitteiden saavuttaminen tehokkaasti ja laadukkaasti.

VOC

VOC eli Volatile Organic Compound (suomeksi haihtuva orgaaninen yhdiste) on pintakäsittelyn termi, joka viittaa orgaanisiin yhdisteisiin, jotka voivat haihtua helposti ilmakehään. VOC-yhdisteet ovat hiilipohjaisia kemiallisia aineita, joita löytyy monista pintakäsittelymateriaaleista, kuten maaleista, lakoista, liimoista, pinnoitteista ja liuottimista.